Com treballem

S’ofereix teràpia individual, de parella o familiar, en un entorn serè, dins la natura i acompanyades per psicòlegs d’orientació junguiana.

La psicoteràpia junguiana o psicologia analítica és basa amb els descobriments C.G.Jung. Contempla els aspectes més profunds de la psique humà en la recerca de la seva individualitat i sentit de la vida. Les seves eines són el diàleg terapèutic, la interpretació dels somniïs, l’apropament als propis arquetips (imatges universals que provenen de l’inconscient col·lectiu que la persona utilitza com a pautes de conducta o pensament comuns a les civilitzacions), entre d’altres. Pretén recuperar aspectes oblidats, entendre les pròpia ombra (aspectes ocults o inconscients d’un mateix negatius o positius que no són reconeguts per un mateix).

Què us oferim

Us oferim tres maneres de realitzar teràpia segons la situació personal:

  • Utilitzar els espais de salut per un treball individual i lliure. Aquí podeu trobar la tranquil·litat i soledat necessària molts cops per poder pensar, sentir, reflexionar, meditar , descansar, relaxar …
  • Sessió psicoterapèutica amb psicòlegs analistes junguians.
  • Estada terapèutica: sessió de psicoteràpia acompanyada de treball personal en els espais de salut.
  • Recés: La possibilitat de fer un treball intensiu de dos dies sessions de psicoteràpia i utilització dels espais de salut.